ΥΝΕΦ 242: Επαναληπτική εξέταση Σεπτεμβρίου 2020 από τον καθ. Ν. Μαυρέλο (ΥΝΕΦ 242)

Νικολαος Μαυρελος https://helit.duth.gr/wp-content/uploads/2020/04/%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91-%CE%9C%CE%91%CE%98%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%A9%CE%9D-%CE%9

Περιγραφή

Το περίγραμμα μαθήματος και η ύλη βρίσκονται στην ιστοσελίδα του τμήματος, στην ενότητα περιγράμματα μαθημάτων, στις σελίδες 143-148. Ο σύνδεσμος είναι https://helit.duth.gr/wp-content/uploads/2020/04/%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91-%CE%9C%CE%91%CE%98%CE%97%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%A9%CE%9D-%CE%95%CE%91%CE%A1%CE%99%CE%9D%CE%9F%CE%A5-%CE%95%CE%9E%CE%91%CE%9C%CE%97%CE%9D%CE%9F-2019-2020.pdf

Ημερολόγιο