Αυτισμός

Χριστίνα Συριοπούλου

Περιγραφή

Διάγραμμα του μαθήματος

1. Χαρακτηριστικά των ατόμων με αυτισμό - Αρχικές ενδείξεις

2. Διαγνωστικά κριτήρια (DSM-IV & DSM-5) και αξιολόγηση

3. Διαγνωστικά εργαλεία και μέσα (τεστ, κλίμακες κ.ά.)

4. Εναλλακτικές παρεμβάσεις - τεχνικές επικοινωνίας

5. Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, ατομικά προγράμμαρα

6. Εκπαιδευτική ένταξη μαθητών με αυτισμό, πρακτική εφαρμογή

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -