Λυρική Ποίηση (ΥΑΕΦ144)

Σμαρω Νικολαιδου-Αραμπατζη

Περιγραφή
  • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Το μάθημα θα προσφέρει μια εξειδικευμένη προσέγγιση της Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης με τη διδασκαλία επιλεγμένων κειμένων.

Με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας οι φοιτητές θα έχουν κατανοήσει:

  • Τη θέση της Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης στην ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας (σχέση με το Έπος και το Δράμα καθώς και με τα λυρικά είδη της όψιμης περιόδου).
  • Τις διαφορές μεταξύ των ειδών της Λυρικής Ποίησης
  • Θέματα λυρικής σύνθεσης: αυτοαναφορικότητα και αφήγηση
  • Τη χρήση του μύθου από τους αρχαίους λυρικούς ποιητές.
  • Τους τρόπους εκτέλεσης των λυρικών ειδών και το κοινό τους.
  • Ζητήματα φιλολογικής κριτικής για το είδος (Το ‘Εγώ’ του ποιητή και του χορού).

Εισαγωγικά:

1.      Από τη μακροσκελή επική αφήγηση στη σύντομη λυρική ωδή.

α. Οι Αρχαϊκοί χρόνοι: Κοινωνικές και πολιτικές ανακατατάξεις

β. Ο λυρικός λόγος: ελεγεία-ίαμβος-λυρικές μονωδίες-χορικές ωδές  

2.  Θέματα ερμηνείας της μονωδικής ποίησης (με επιλεγμένα κείμενα): αυτοαναφορικότητα (‘Εγώ’ του ποιητή), συνθήκες παρ

Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις