Ευθύ-Αντίστροφο Κείμενο (ΥΑΕΦ142)

Σμαρω Νικολαιδου-Αραμπατζη

Περιγραφή

Το μάθημα εξειδικεύει τους φοιτητές στην επιστημονική προσέγγιση της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας με τη χρήση κειμένων από το πρωτότυπο και παράλληλες δοκιμές μεταφοράς μεταφρασμένων κειμένων Αττικών συγγραφέων στα αρχαία ελληνικά.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση:

  • Να κατανοούν την ετυμολογική σημασία του λεξιλογίου της αττικής πεζογραφίας.
  • Να αναλύουν ή/και να μετασχηματίζουν βασικές μορφολογικές και συντακτικές δομές του αρχαιοελληνικού λόγου.
  • Να κατανοούν την ιδιαίτερη (υποτακτική) δομή του αρχαίου ελληνικού λόγου και να την διακρίνουν από την παρατακτική σύνδεση.
  • Να γνωρίζουν και να κατανοούν τα προβλήματα της δόκιμης νεοελληνικής μετάφρασης των αρχαίων ελληνικών κειμένων.

Διδακτικές ενότητες

  1. Ανάλυση της λειτουργίας όλων των παρατακτικών και υποτακτικών συνδέσμων.
  2. Η συνδεσμολογία του αρχαίου κειμένου.
  3. Ανεξάρτητος και εξαρτημένος λόγος.
  4. Ευθύς και πλάγιος λόγος.
  5. Η λειτουργία της μετοχής (η ‘μετοχική πρόταση’).
  6. Η λειτουργία του απαρεμ
Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις