Βυζαντινή Επιστολογραφία

Μαρία Τζιάτζη

Περιγραφή

Στο μάθημα αυτό θα πραγματοποιηθεί μια εισαγωγή στη Βυζαντινή Επιστολογραφία και θα συζητηθεί το θέμα της μίμησης στον λογοτεχνικό αυτόν κλάδο. Επίσης, θα μεταφραστούν και σχολιαστούν κριτικά και από την άποψη του περιεχομένου, του ύφους και της γλώσσας αντι­προσωπευτικές επιστολές από εξέχοντες επιστολογράφους όλων των περιόδων της βυζαντινής λογοτεχνίας (4ος - 15ος αι.).

Κωδικός: KOM04325
Κατηγορία: Σχολή Κλασικών & Ανθρωπιστικών Επιστημών » Ελληνικής Φιλολογίας » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -