ΥΑΕΦ 144 ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ (ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ ΥΜΝΟΙ) ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2016

Φλώρα Π. Μανακίδου, Καθηγήτρια αρχαίας ελληνικής φιλολογίας

Περιγραφή

Το είδος του θρησκευτικού ύμνου, τα αρχαϊκά δείγματα (ομηρικοί ύμνοι) και η συνέχεια του είδους. Η ελληνιστική εκδοχή του ύμνου: Καλλιμάχου ύμνοι. Ελληνιστική ποίηση, χαρακτηριστικά και σχέση με το λογοτεχνικό παρελθόν (παράδοση και νεωτερικότητα, φύσις και τέχνη, ποιητής-λόγιος, ars allusiva). Βίος και έργα του Καλλιμάχου: ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, αισθητικές αρχές, μοντέλα και αρνήσεις. Σύγχρονες τάσεις της καλλιμάχειας έρευνας. Η πολιτική διάσταση της καλλιμαχικής ποίησης και η σχέση πολιτικής και ποίησης. Ο Ύμνος στον Δία ως προγραμματικό υμνολογικό κείμενο. Ύμνος στον Απόλλωνα και Λουτρά της Παλλάδος.

Γλωσσική, υφολογική/αφηγηματολογική, πραγματολογική και ιδεολογική επεξεργασία των 3 επιλεγμένων ύμνων.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις