Βυζαντινό Επίγραμμα (ΒΦ 224)

Μαρία Τζιάτζη

Περιγραφή

Το μάθημα αποβλέπει στο να εξοικειώσει τους φοιτητές με το ευρέως διαδεδομένο στο Βυζάντιο ποιητικό είδος του Επιγράμματος. 'Υστερα από μια σύντομη ιστορική ανασκόπηση από την Αρχαιότητα έως την Παλαιολόγεια Περίοδο με παρουσίαση της εξελικτικής πορείας του ποιητικού αυτού είδους, θα διαβαστούν, μεταφραστούν, σχολιαστούν και ερμηνευτούν επιγράμματα από τον 4ο έως τον 14ο αιώνα, που θα καλύπτουν όλα τα επιμέρους είδη, όλα τα μέτρα και τις ποικίλες θεματικές που χρησιμοποιήθηκαν κατά την Βυζαντινή χιλιετία. 

Κωδικός: KOM04302
Κατηγορία: Σχολή Κλασικών & Ανθρωπιστικών Επιστημών » Ελληνικής Φιλολογίας » Προπτυχιακό
Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα
Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα

Ημερολόγιο