ΥΑΕΦ144 ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ. ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ2015

Φλώρα Μανακίδου

Περιγραφή

ΣΤΌΧΟΙ

Στην εισαγωγική ενότητα θα γίνει μια παρουσίαση σχετικά με το ιστορικό πλαίσιο και τις βασικές αρχές και στοιχεία που καθορίζουν την νεωτερική ποίηση της ελληνιστικής εποχής και θα δοθεί έμφαση στις αισθητικές ιδέες του Καλλίμαχου σε αντιθετική σχέση προς τις πιο παραδοσιακές αρχές. Στο κυρίως τμήμα του μαθήματος η ανάγνωση των δύο ύμνων θα εστιάσει στα κύρια μορφικά χαρακτηριστικά (ύφος, μέτρο; δακτυλικό εξάμετρο και ελεγειακό δίστιχο, διάλεκτος: επική και δωρική) και θα γίνει επεξεργασία της περίπλοκης καλλιμαχικής ποίησης που απαιτεί και προϋποθέτει την ενδελεχή γνώση της προηγούμενης λογοτεχνικής παράδοσης και των λογοτεχνικών ειδών (ομηρικά έπη, ομηρικοί Ύμνοι, Πίνδαρος, αττική τραγωδία κ.άλ.). Η παρουσίαση θα αναδείξει την περίπλοκη φύση του καλλιμαχικού ποιητικού εργαστηρίου και θα εισαγάγει σε πιο γενικά θέματα όπως είναι η σχέση πολιτική, γεωποιητικής και ποιητικής, ο ρόλος του αυλικού ποιητή και η ανακατασκευή γενεαλογικών σχέσεων. Ένας δευτερεύων στόχος είναι η εκμάθη

Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις