Φιλοσοφικά Κείμενα (ΥΑΕΦ148)

Νικολαιδου-Αραμπατζη Σμαρω

Περιγραφή

Περιεχόμενο μαθήματος

 

Θα διδαχθούν:

-Ο διάλογος Ίων του Πλάτωνα, που αναφέρεται στην ραψωδική τέχνη και το περιεχόμενο της ποιητικής έμπνευσης.

-Επιλεγμένα αποσπάσματα από την Πολιτεία, που σχετίζονται με τις απόψεις του Πλάτωνα για την ποίηση και τον ‘εξορισμό’ των ποιητών από την ιδανική πολιτεία του φιλοσόφου.

-Επιλεγμένες ενότητες από την Ποιητική του Αριστοτέλη, που αναφέρονται στο μιμητικό περιεχόμενο της ποίησης και τη θέση της στη ζωή των ανθρώπων.

 

Μαθησιακά αποτελέσματα

 

Οι φοιτητές θα κατανοήσουν ότι:

-Ο στοχασμός για την ποίηση είναι στην πραγματικότητα φιλοσοφικός.

-Τη σχέση της ποίησης με την ανθρώπινη γνώση και ηθική.

-Το ανθρωπογνωστικό περιεχόμενο της ποίησης και την αποτελεσματικότητά  της στη ζωή των ανθρώπων.

-Τη διαφορά Πλάτωνα και Αριστοτέλη στην αξιολόγηση της ποιητικής τέχνης.

-Με την ερμηνεία της θέσης για την ποίηση των κορυφαίων φιλοσόφων της αρχαιότητας, οι φοιτητές θα διδαχθούν τις βασικές φιλοσοφικές αντιλήψεις της αρχαιότητας για το άτομο και την κοιν

Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις