Δραματική Ποίηση-Τραγωδία (ΥΑΕΦ 143) (KOM04242)

Νικολαιδου-Αραμπατζη Σμαρω

Περιγραφή

Β΄Ζώνη-Εαρινό Εξάμηνο

Στόχοι του μαθήματος

·   Το μάθημα προσφέρει μια εξειδικευμένη προσέγγιση της αρχαίας τραγωδίας με τη διδασκαλία της τραγωδίας Βάκχες του Ευριπίδη.

 

·   Οι φοιτητές θα κατανοήσουν:

 

–Τη σύνδεση του Διονύσου με το θέατρο (γιατί ο Διόνυσος –και όχι άλλος θεός– έγινε προστάτης του αρχαίου δράματος).

 

–Τη σχέση τελετουργίας και δραματικότητας.

 

–Τον ιδιαίτερο ρόλο του χορού στις Βάκχες.

 

–Τη σημασία της ερμηνείας των Βακχών  για τη διαμόρφωση της φιλολογικής κριτικής για τον Ευριπίδη ειδικά και την αρχαία τραγωδία γενικότερα.

 

–Το περιεχόμενο και τα όρια της σύγχρονης μεταθεατρικής θεωρίας.

 

Περιεχόμενο του μαθήματος

 

Εισαγωγικά:

1.  α. Ο μύθος και η λατρεία του Διονύσου.

 

     β. Οι διονυσιακές καταβολές της τραγωδίας –Η  παρουσία του Διονύσου στο αρχαίο   δράμα (σωζόμενα έργα και αποσπάσματα).

 

2.   α. Η ζωή και το έργο του Ευριπίδη.

 

β. Η θέση των Βακχών στο έργο του Ευριπίδη και η σημασία τους για τη διαμόρφωση της φιλολογικής κριτικής.

 

       γ.

Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις