Τραγωδία (ΑΕΦ104) (KOM04241)

Νικολαιδου-Αραμπατζη Σμαρω

Περιγραφή

Δ΄ Εξάμηνο 2013-2014

Στόχοι του μαθήματος

·         Το μάθημα προσφέρει σε βάθος προσέγγιση των γραμματολογικών χαρακτηριστικών της αρχαίας τραγωδίας με τη διδασκαλία της τραγωδίας Ευμενίδες του Αισχύλου.

·         Οι φοιτητές θα κατανοήσουν:

–Τη θέση της αρχαίας τραγωδίας στη θρησκευτική και πολιτική ζωή της Αθήνας.

–Την τραγική αντίληψη του Αισχύλου και την παρακαταθήκη του για τους νεότερους ομοτέχνους.

–Τους όρους και τα όρια της πολιτικής ανάγνωσης της αρχαίας τραγωδίας και ειδικότερα των Ευμενίδων.

–Τη σημασία της παρουσίας του τιμώμενου θεού Διονύσου σε τραγωδίες με μη διονυσιακό περιεχόμενο όπως οι Ευμενίδες.

–Τους μετασχηματισμούς και τις αλλαγές του δραματικού και σκηνικού χώρου στις τραγωδίες του Αισχύλου.

 

Περιεχόμενο του μαθήματος

 

 

1.       Η γέννηση και η ανάπτυξη της αρχαίας τραγωδίας. Η σχέση της με τα άλλα δραματικά είδη.   

2.       α. Η σκηνική παρουσίαση της τραγωδίας. Οι δραματικοί αγώνες.

β. Η ζωή και το έργο του Αισχύλου.

3.       α. Η σχέση του Αισχύλου μ

Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις