Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας, Α΄Εξάμηνο (ΑΕΦ101) (KOM04191)

Νικολαιδου-Αραμπατζη Σμαρω

Περιγραφή

 

 

Περιγραφή μαθήματος

 

Τίτλος μαθήματος

Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας –Θεματογραφία

Κωδικός μαθήματος

 

Τύπος μαθήματος

 

Υποχρεωτικό

Κατ’ επιλογήν

Χ

 

Επίπεδο μαθήματος

1ος

Κύκλος

2ος Κύκλος

3ος

Κύκλος

Υποεπίπεδο

Χ

 

 

 

Έτος σπουδών

1οέτος σπουδών

Τρίμηνο/εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται

Χειμερινό Εξάμηνο

Αριθμός πιστωτικών μονάδων

5

Όνομα διδάσκοντα/διδασκόντων

Σμαρώ Νικολαΐδου

Μαθησιακάαποτελέσματαμαθήματος

·         Τομάθημαεισάγειτουςφοιτητέςστηνεπιστημονικήπροσέγγισητηςαρχαίαςελληνικήςγλώσσαςκαιλογοτεχνίας.

·         Προσφέρει ενδελεχή γνώση της τυπολογίας, της ετυμολογίας και της σύνταξης της αρχαίας ελληνικής γλώσσας με τη διδασκαλία επιλεγμένων κειμένων της  αρχαίας αττικής πεζογραφίας και διδάσκει τους τρόπους της δόκιμης νεοελληνικής μετάφρασης των αρχαίων κειμένων.

·         Προσφέρει παράλληλα μια χρονολογική επισκόπηση της ιστορίας της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας από τα πρώτα φανερώματά της ως την

Περισσότερα  

Ενότητες

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

 

  1. Mεταγραφή στη μικρογράμματη γραφή

 

 

ΠΟΛΛΑΚΙΣΕΘΑΥΜΑΣΑΤΙΣΙΠΟΤΕΛΟΓΟΙΣΑΘΗΝΑΙΟΥΣΕΠΕΙΣΑΝΟΙΓΡΑΨΑΜΕΝΟΙΣΩΚΡΑΤΗΝΩΣΑΞΙΟΣΕΙΗΘΑΝΑΤΟΥΤΗΙΠΟΛΕΙΗΜΕΝΓΑΡΓΡΑΦΗΚΑΤΑΥΤΟΥΤΟΙΑΔΕΤΙΣΗΝΑΔΙΚΕΙΣΩΚΡΑΤΗΣΟΥΣΜΕΝΗΠΟΛΙΣΝΟΜΙΖΕΙΘΕΟΥΣΟΥΝΟΜΙΖΩΝΕΤΕΡΑΔΕΚΑΙΝΑΔΑΙΜΟΝΙΑΕΙΣΦΕΡΩΝΑΔΙΚΕΙΔΕΚΑΙΤΟΥΣΝΕΟΥΣΔΙΑΦΘΕΙΡΩΝΠΡΩΤΟΝΜΕΝΟΥΝΩΣΟΥΚΕΝΟΜΙΖΕΝΟΥΣΗΠΟΛΙΣΝΟΜΙΖΕΙΘΕΟΥΣΠΟΙΩΠΕΤΕΧΡΗΣΑΝΤΟΤΕΚΜΗΡΙΩΙΘΥΩΝΤΕΓΑΡΦΑΝΕΡΟΣΗΝΠΟΛΛΑΚΙΣΜΕΝΟΙΚΟΙΠΟΛΛΑΚΙΣΔΕΕΠΙΤΩΝΚΟΙΝΩΝΤΗΣΠΟΛΕΩΣΒΩΜΩΝΚΑΙΜΑΝΤΙΚΗΙΧΡΩΜΕΝΟΣΟΥΚΑΦΑΝΗΣΗΝΔΙΕΤΕΘΡΥΛΗΤΟΓΑΡΩΣΦΑΙΗΣΩΚΡΑΤΗΣΤΟΔΑΙΜΟΝΙΟΝΕΑΥΤΩΙΣΗΜΑΙΝΕΙΝΟΘΕΝΔΗΚΑΙΜΑΛΙΣΤΑΜΟΙΔΟΚΟΥΣΙΝΑΥΤΟΝΑΙΤΙΑΣΑΣΘΑΙΚΑΙΝΑΔΑΙΜΟΝΙΑΕΙΣΦΕΡΕΙΝΟΔΟΥΔΕΝΚΑΙΝΟΤΕΡΟΝΕΙΣΕΦΕΡΕΤΩΝΑΛΛΩΝΟΣΟΙΜΑΝΤΙΚΗΝΝΟΜΙΖΟΝΤΕΣΟΙΩΝΟΙΣΤΕΧΡΩΝΤΑΙΚΑΙΦΗΜΑΙΣΚΑΙΣΥΜΒΟΛΟΙΣΚΑΙΘΥΣΙΑΙΣΟΥΤΟΙΤΕΓΑΡΥΠΟΛΑΜΒΑΝΟΥΣΙΝΟΥΤΟΥΣΟΡΝΙΘΑΣΟΥΔΕΤΟΥΣΑΠΑΝΤΩΝΤΑΣΕΙΔΕΝΑΙΤΑΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑΤΟΙΣΜΑΝΤΕΥΟΜΕΝΟΙΣΑΛΛΑΤΟΥΣΘΕΟΥΣΔΙΑΤΟΥΤΩΝΑΥΤΑΣΗΜΑΙΝΕΙΝΚΑΚΕΙΝΟΣΔΕΟΥΤΩΣΕΝΟΜΙΖΕΝΑΛΛΟΙΜΕΝΠΛΕΙΣΤΟΙΦΑΣΙΝΥΠΟΤΩΝΟΡΝΙΘΩΝΚΑΙΤΩΝΑΠΑΝΤΩΝΤΩΝΑΠΟΤΡΕΠΕΣΘΑΙΤΕΚΑΙΠΡΟΤΡΕΠΕΣΘΑΙΣΩΚΡΑΤΗΣΔΩΣΠΕΡΕΓΙΓΝΩΣΚΕΝΟΥΤΩΣΕΛΕΓΕΤΟΔΑΙΜΟΝΙΟΝΓΑΡΕΦΗΣΗΜΑΙΝΕΙΝ.

 

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις