ΕΕΑΕΦ 147 ΕΠΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ, ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-2015

Φλώρα Μανακίδου

Περιγραφή

Περιεχόμενα μαθήματος:

Το αρχαϊκό έπος και οι υποκατηγορίες του. Ησιόδεια βιογραφία και εργογραφία, αυτοβιογραφικά δεδομένα. Παρουσίαση της Θεογονίας και των Έργων και Ημερών. Σύγκριση με το ηρωικό έπος (ομηρικά ποιήματα). Προβλήματα σύνθεσης και δομής των Έργων και Ημερών. Διάλεκτος, ύφος (προφορικότητα και εγγραματοσύνη), μέτρο. Ιδέες και προτεραιότητες του περιεχομένου. Ανθολόγηση ενοτήτων από τα Έργα και Ημέραι.

 

Γλωσσική, υφολογική/αφηγηματολογική, πραγματολογική και ιδεολογική επεξεργασία και συζήτηση για την δομή των επιλεγμένων χωρίων.

 

Μαθησιακά αποτελέσματα μαθήματος:

 

Μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει γνώσεις για τα βασικά θέματα του έπους ως λογοτεχνικού είδους και ειδικότερα του ησιόδειου έπους και των ιδιαιτεροτήτων του σε σύγκριση και με το ηρωικό έπος. Θα εξοικειωθούν με τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της επικής ποίησης (διάλεκτος, μέτρο), με τα θέματα και τις προτεραιότητες και τις δυσκολίες του ποιήματος

Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις