ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αλεξανδρος Λιαρμακοπουλος

Περιγραφή

Τὸ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ εἶναι μάθημα ἐπιλογῆς τοῦ Β΄ ἑξαμήνου.

Στὰ ΕΓΓΡΑΦΑ (στὴν ἀριστερὰ στήλη) ὑπάρχει ἡ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ἔτους 2019.

Ἐπικοινωνία: ekklisiastikodikaio@gmail.com

Ημερολόγιο