ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ ΤΗς ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (Μάθημα της Έδρας Jean Monnet)

ΜΙΧΑΛΗΣ Δ. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ, Αν. Καθηγητής, Έδρα Jean Monnet

Περιγραφή

Το μάθημα Το Κράτος Δικαίου στην Έννομη Τάξη της ΕΕ, είναι νέο κατ' επολογή μάθημα του β εξαμήνου σπουδών, που η εισαγωγή του στο Πρόγραμμα Σπουδών είναι αποτέλεσμα της Έδρας Jean Monnet που απονεμήθηκε στη Νομική Σχολή και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Προγραμματος Erasmus+. Το μάθημα είναι ανοικτό σε παρακολούθηση σε όλους, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς, φοιτητές της Νομικής Σχολής και διεξάγεται με σεμιναριακό τρόπο. Σκοπός του είναι h μελέτη μιας από τις θεμελιώδεις κατά το άρθρο 2 ΣΕΕ αρχές/αξίες της ΕΕ, αυτήν του Κράτους Δικαίου. Ειδικότερα, αναλύονται οι εξής θεματικές:

I. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

1. Η ένταξη της αρχής του Κράτους Δικαίου στην έννομη τάξη της Ένωσης: Νομολογία, Συνθήκες

2. Η διαμόρφωση του εννοιλογικού περιεχομένου της ενωσιακής αρχής του Κράτους Δικαίου

3. Οι μηχανισμοί διασφάλισης του σεβασμού της αρχής του Κρατους Δικαίου από τα Κράτη-μέλη

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

1. Κράτος Δικαίου και αποτελεσματική δικαστική προστασία

2. Χώρος Ελευθερίας, Ασφ

Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις