ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

Χρυσομαλλης Μιχαλης

Περιγραφή

Με σημείο εκκίνησης επικαιρα θέματα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και μέσα από το διάλογο του παλαιού με το νέο, σκοποί του μαθήματος είναι:

  • Η εμβάθυνση σε ειδικότερα ζητήματα δογματικού και πρακτικού ενδιαφέροντος από το ευρύτερο πεδίου του ενωσιακού δικαίου.
  • Η κριτική προσέγγιση των νομοθετικών και νομολογιακών εξελίξεων στον ευρωπαϊκό χώρο, καθώς και η αντιμετώπισή τους από θεωρητικό και πρακτικό πρίσμα.
  • Η ανάπτυξη της ερευνητικής ικανότητας των φοιτητών.

Το μάθημα Επίκαιρα Θέματα της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης εντάσσεται στις ακαδημαϊκές δραστηριότητες της Έδρας Jean Monnet 

Κωδικός: KOM01149
Κατηγορία: Νομική Σχολή » Νομικής » Μεταπτυχιακό

Ημερολόγιο