ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΜΣ

Χρυσομαλλης Μιχαλης

Περιγραφή

Με σημείο εκκίνησης επίκαιρα ζητήματα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και μέσα από το διάλογο του παλαιού με το νεό, σκοποί του μαθήματος είναι:

Η εμβάθυνση σε ειδικότερα ζητήματα δογματικού και πρακτικού ενδιαφέροντος από το ευρύτερο πεδίο του ενωσιακού δικαίου,

Η κριτική προσέγγιση των νομοθετικών και νομολογιακών εξελίξεων στον ευρωπαϊκό χώρο, καθώς και η αντιμετώπισή τους από θεωρητικό και αναλυτικό πρίσμα.

Η ανάπτυξη της ερευνητικής ικανότητας των φοιτητών.

Το μάθημα είναι ένα τα κύρια μαθήματα τηs κατεύθυνσης Διεθνών Σπουδών  του ΠΜΣ.

Το μάθημα Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντάσσεται στις ακαδημαϊκές δραστηριότητες της Έδρας Jean Monnet στο μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών.

 

 

 

Κωδικός: KOM01143
Κατηγορία: Νομική Σχολή » Νομικής » Μεταπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις