ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ II (ΔΕΕ ΙΙ)

Χρυσομαλλης Μιχαλης

Περιγραφή

Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΙΙ έχει ως αντικείμενο το Ουσιαστικό Δίκαιο της ΕΕ. Προσεγγίζει, δηλαδή, τους ουσιαστικούς κανόνες δικαίου, που αφορούν την Ενιαία Εσωτερική Αγορά και τις Πολιτικές της Ένωσης. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του μαθήματος θα εξετασθούν:

Οι Ενωσιακές Ελευθερίες (εμπορευμάτων, προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων)

Ο Χώρος Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης

Η Πολιτική του Ανταγωνισμού

Η ΟΝΕ και η Ευρωπαϊκή Οικονομική Διακυβέρνηση

Η εξωτερική δράση της Ένωσης (ΚΕΠΠΑ και εξωτερικές οικομικές σχέσεις)

Άλλες Πολιτικές και Δράσεις της ΕΕ (περιβάλλον, ενέργεια κα)

Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση του μαθήματος αποτελεί η γνώση των αντικειμένων του θεσμικού ενωσιακού δικαίου (Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ι)

Το μάθημα Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΙΙ εντάσσεται στις ακαδημαϊκές δραστηριότητες της Έδρας Jean Monnet

Κωδικός: KOM01141
Κατηγορία: Νομική Σχολή » Νομικής » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις