ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΟΜΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Βασιλικη Φαδουλογλου

Περιγραφή

Ο στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη δομική θεώρηση της Βιολογίας και η εμβάνθυνση στα επιτεύγματα της σύγχρονης Δομικής Βιολογίας μελετώντας τη δομική βάση επιλεγμένων συστημάτων και μηχανισμών.

 

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις