ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Μαρία Βεργέτη, Αγνή Καραγιάννη

Περιγραφή

Η διαχείρισης της πολιτισμικής ετερότητας και της πολιτισμικής ενσυναίσθησης αποτελεί ζητούμενο στη σύγχρονη Παιδαγωγική. Στο συγκεκριμένο μάθημα προσεγγίζεται η έννοια της πολυπολιτισμικότητας σε ποικίλα μαθησιακά περιβάλλοντα, τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, με παιδαγωγικές προτάσεις και ψηφιακά σενάρια μέσω ανάλογης θεματικής εκπαιδευτικών εφαρμογών. 

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -