ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (Δ12Ε)

Δήμητρα Σερακιώτη

Περιγραφή

Μέσα από το μάθημα "Διδακτική της Ελληνικής Γλώσσας" οι φοιτητές/τριες μπορούν να εξοικειωθούν  με την Κειμενογλωσσολογία και να κατανοήσουν τις διαφορές και τις ομοιότητες του προφορικού, γραπτού και ηλεκτρονικού λόγου. Ακόμα, μπορούν να έρθουν σε επαφή με την έννοια και τα είδη του γραμματισμού και των πολυγραμματισμών και είναι σε θέση να αξιοποιούν τα αφηγηματικά κείμενα.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις