ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (Π03Υ)

Δήμητρα Σερακιώτη

Περιγραφή

Μέσα από το μάθημα "Εισαγωγή στη Γλωσσολογία: Ανάλυση της Ελληνικής γλώσσας", οι φοιτητές/τριες μπορούν να έρθουν σε επαφή με την επιστήμη της Γλωσσολογίας, γνωρίζοντας τους επιμέρους κλάδους αυτής. Οι ίδιοι είναι σε θέση να διακρίνουν ανακριβείς απόψεις και να αντιληφθούν την έννοια του "γλωσσικού λάθους" στην Ελληνική γλώσσα.  Τέλος, μπορούν να εξοικειωθούν με τα σύγχρονα δεδομένα στον τομέα της Γλωσσολογίας και τις εφαρμογές της στο χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence).

 

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις