Υλικό για την εκπαίδευση στην εικαστική αγωγή, ΠΤΔΕ

Marianna Pavlidou

Περιγραφή

Υλικό επιμόρφωσης των φοιτητών στην Εικαστική αγωγή. Το υλικό αυτό έχει ως στόχο την ενημέρωση των φοιτητών, με σχέδια μαθημάτων και παραδείγματα από την πράξη, όπως και τον εφοδιασμό τους με υλικό από την θεωρία και την πράξη που αφορούν την Ιστορία της τέχνης και την αξιοποίηση των έργων σε διαθεματικά μαθήματα. Να γνωρίσουν τα βασικά στοιχεία της εικαστικής διαμόρφωσης και την διδακτική αξιοποίησή τους στο σχολείο. 

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -