Ιστορία της εκπαίδευσης των Ελληνορθοδόξων της Ανατολικής Θράκης (ΥΕ38)

Πασχαλης Βαλσαμιδης

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση της ιστορίας της εκπαίδευσης των ελληνικών σχολείων της Ανατολικής Θράκης.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις