Κοινοτική οργάνωση των Ελληνορθοδόξων κατά την ύστερη οθωμανική περίοδο (Υ38)

Πασχαλης Βαλσαμιδης

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση της διοργάνωσης των ελληνορθοδόξων κοινοτήτων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κατά την ύστερη Οθωμανική περίοδο. 

Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις