Φιλοσοφικά Κείμενα (χειμερινό 2018-19) (ΥΑΕΦ148)

Σμαρω Νικολαϊδου-Αραμπατζη

Περιγραφή

Ισχύουν η υπάρχουσα περιγραφή και τα υπάρχοντα έγγραφα σε παλαιότερη σελίδα του μαθήματος. Ήτοι:

Θα διδαχθούν:

-Ο διάλογος Ίων του Πλάτωνα, που αναφέρεται στην ραψωδική τέχνη και το περιεχόμενο της ποιητικής έμπνευσης.

-Επιλεγμένα αποσπάσματα από την Πολιτεία, που σχετίζονται με τις απόψεις του Πλάτωνα για την ποίηση και τον ‘εξορισμό’ των ποιητών από την ιδανική πολιτεία του φιλοσόφου.

-Επιλεγμένες ενότητες από την Ποιητική του Αριστοτέλη, που αναφέρονται στο μιμητικό περιεχόμενο της ποίησης και τη θέση της στη ζωή των ανθρώπων.

 

Μαθησιακά αποτελέσματα

 

Οι φοιτητές θα κατανοήσουν ότι:

-Ο στοχασμός για την ποίηση είναι στην πραγματικότητα φιλοσοφικός.

-Τη σχέση της ποίησης με την ανθρώπινη γνώση και ηθική.

-Το ανθρωπογνωστικό περιεχόμενο της ποίησης και την αποτελεσματικότητά  της στη ζωή των ανθρώπων.

-Τη διαφορά Πλάτωνα και Αριστοτέλη στην αξιολόγηση της ποιητικής τέχνης.

-Με την ερμηνεία της θέσης για την ποίηση των κορυφαίων φιλοσόφων της αρχαιότητας, οι φοιτητές θα διδαχθούν τις

Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις