Μεθοδολογία διδασκαλίας ρωσικής γλώσσας και λογοτεχνίας

Ιλονα Μανελιδου

Περιγραφή

Το μάθημα στοχεύει στο να βοηθήσει τον φοιτητή/-τρια στα ζητήματα διδασκαλίας Ρωσικής Γλώσσας ως Ξένης και Ρωσικής Λογοτεχνίας. Συμπεριλαμβάνει θέματα Φωνητικής, Ορθογραφίας και Ορθοέπειας, Λεξιλογίου και Γραμματικής, Γραφής και Ανάγνωσης. Φωνητική οργάνωση ενός λογοτεχνικού κειμένου, ειδικά ρυθμικού κειμένου (ποίημα), και τα εργαλεία.    

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -