Ειδικά Θέματα Γλωσσολογίας (ΕΕΓΛΩ361)

Πηνελοπη Καμπακη-Βουγιουκλη

Περιγραφή

Καταρχήν το μάθημα είναι σε ενότητες και  θα διδάσκονται από τους ειδικούς του τμήματος ή άλλων τμημάτων. Είναι ευκαιρία οι φοιτητές μας να ακούσουν πολλά και διαφορετικά θέματα γλωσσολογίας στο πλαίσιο ενός επιλεγόμενος μαθήματος και στη συνέχεια να επιλέξουν με τι θέλουν να ασχοληθούν στην εργασία που θα παρουσιάσουν για να αξιολογηθούν. Πρόκειται δηλαδή για μεγάλη ελευθερία επιλογής μιας και ο φοιτητής θα επιλέξει ποιος και σε τι θα τον αξιολογήσει. 

Τώρα, οι ενότητες μπορούν να αναπροσαρμόζονται στην αρχή του εξαμήνου γιαυτό και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να παρακαλουθούν τις ανακοινώσεις στην Eclass ώστε να ενημερώνονται. Η αξιολόγηση θα γίνει ως εξής: ο/η διδάσκων/ουσα της κάθε ενότητας θα ανεβάσει  μέχρι τέλη του μήνα Φεβρουαρίου μια  ολοκληρωμένη εργασία, την οποία ο/η φοιτητής/τρια  πρέπει να παρουσιάσει σε power point. Για να το επιτύχει αυτό πρέπει να την κατανοήσει καλά και να μας παρουσιάσει τα κύρια σημεία.  Οι εργασίεσ θα παρουσιαστούν τον Μάιο και φυσικά οι διδά

Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις