ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Περιγραφή

Η Βυζαντινή Υμνογραφία είναι ο πιο πλούσιος σε δημιουργία κλάδος της Βυζαντινής Φιλολογίας. Στα πλαίσια του μαθήματος θα εξετασθούν οι ιστορικές περίοδοι του είδους, οι συνθήκες γένεσης του είδους, η ακμή και η παρακμή. Εκτενής αναφορά θα γίνει για το κοντάκιο και τον κανόνα. Θα εξετασθούν αντίστοιχα κείμενα από άποψη ιστορική, ειδολογική, μετρική και φιλολογική. 

Κωδικός: ΥΒΦ 271
Κατηγορία: Σχολή Κλασικών & Ανθρωπιστικών Επιστημών » Ελληνικής Φιλολογίας » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις