Διαδίκτυο και Υγεία

Ελένη Καλδούδη

Περιγραφή

Επιλογής, Α' Εξάμηνο

Το μάθημα επικεντρώνεται σε μια γενική αναφορά στις βασικές τεχνολογίες, την ιστορία, στοιχεία της αρχιτεκτονικής και ανασκόπηση των υπηρεσιών του Διαδικτύου ειδικά σε σχέση με τον χώρο της ιατρικής και της υγείας.

Έμφαση δίνεται σε ιστοτόπους και εργαλεία που απαιτούνται για την αναζήτηση ιατρικής επιστημονικής βιβλιογραφίας, καθώς και σε έννοιες και εργαλεία σχετικά με ιατρικές οντολογίες και πρότυπα λεξιλόγια.

Το μάθημα διδάσκεται κατά το χειμερινό εξάμηνο του Α' έτους. 

Διδάσκουσα: Ελένη Καλδούδη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 τα μαθήματα γίνονται κάθε

Πέμπτη 9:00-11:00 π.μ. στο Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής,

στα κτίρια Προκλινικών Εργαστηρίων Τμήματος Ιατρικής. 

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019.

 Ώρες γραφείου για τους φοιτητές: κάθε Δευτέρα και Τρίτη 9:00-15:00 
Γραφείο: Κτίριο Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, 1ος όροφος, ΒΔ γωνία

Πληροφορίες:  Ε. Καλδούδη, τηλ.: 2551030329 και email: kaldoudi(παπάκι)med.duth.

Περισσότερα  
Κωδικός: ALEX06104
Κατηγορία: Σχολή Επιστημών Υγείας » Ιατρικής » Προπτυχιακά » 1ο Εξάμηνο

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις