Διαδίκτυο και Υγεία (Επιλογής)

Ελένη Καλδούδη

Περιγραφή

Επιλογής, Α' Εξάμηνο

Το μάθημα επικεντρώνεται σε μια γενική αναφορά στις βασικές τεχνολογίες, την ιστορία, στοιχεία της αρχιτεκτονικής και ανασκόπηση των υπηρεσιών του Διαδικτύου ειδικά σε σχέση με τον χώρο της ιατρικής και της υγείας.

Έμφαση δίνεται σε ιστοτόπους και εργαλεία που απαιτούνται για την αναζήτηση ιατρικής επιστημονικής βιβλιογραφίας, καθώς και σε έννοιες και εργαλεία σχετικά με ιατρικές οντολογίες και πρότυπα λεξιλόγια.

Το μάθημα διδάσκεται κατά το χειμερινό εξάμηνο του Α' έτους. 

Διδάσκουσα: Ελένη Καλδούδη, Καθηγήτρια Ιατρικής Φυσικής - Ιατρικής Πληροφορικής

Για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 τα μαθήματα θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο 2021, σύμφωνα με το πρόγραμμα μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου όπως έχει εγκριθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος

Συγκεκριμένα, η 1η διάλεξη θα γίνει την Πέμπτη 13/10/2022 και ώρα 9:00-10:30 π.μ. στη Σεμιναριακή Αίθουσα του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής στα κτίρια προκλινικών (ή σε περίπτωση μεγάλου αριθμού φοιτητών/τριων, στην Σεμιναριακή Αίθουσ

Περισσότερα  

Ημερολόγιο