Πληροφορική: Προγραμματισμός (ALEX03164)

Γεωργιος Φαχιριδης

Περιγραφή

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις γλώσσες προγραμματισμού και η ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων προγραμματισμού.

Συγκεκριμένα, οι φοιτητές εισάγονται στις εντολές και μελετούν τη δομή προγραμμάτων στη γλώσσα VISUAL BASIC. Άμεση επιδίωξη του μαθήματος είναι η απόκτηση εμπειρίας προγραμματισμού από τους φοιτητές που θα τους επιτρέπουν να αναπτύσσουν κατάλληλα εκπαιδευτικά λογισμικά για τις ανάγκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην τάξη.

Το μάθημα διεξάγεται στο εργαστήριο σε ομάδες των 20 ατόμων με ατομική χρήση υπολογιστών για εξάσκηση των φοιτητών.

Συμπληρωματικά Στοιχεία:
Η αξιολόγηση των φοιτητών περιλαμβάνει την επίδοση σε διαμέσου του υπολογιστή εξέταση (85%), την επίδοση σε ατομική άσκηση και τον αριθμό παρουσιών στο εργαστήριο (15%).

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -