Πληροφορική ‐ Γλώσσα logo (ALEX03160)

Γεωργιος Φαχιριδης

Περιγραφή

Α. Θεωρία αλγορίθμων - Σχεδίαση προγράμματος

Β. Η γλώσσα LOGO ως εποπτικό μέσο διδασκαλίας

   Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού LOGO

  Διδακτική αξιοποίηση των γραφικών της χελώνας

  Η Γεωμετρία της χελώνας σαν σύνολο αναφοράς για τη διδασκαλία της Γεωμετρίας στο Δημοτικό Σχολείο.

 Δημιουργία προγραμμάτων εξομοίωσης κινήσεων.

Το μάθημα γίνεται αποκλειστικά στο εργαστήριο, σε ομάδες των 20 ατόμων και χρήση υπολογιστών για την εξάσκηση των φοιτητών. Οι ατομικές εργασίες είναι μέρος της εργαστηριακής άσκησης των φοιτητών.

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι σχεδόν αποκλειστικά αντικείμενο του μαθήματος.

 

 

 

 

 

 

Συμπληρωματικά Στοιχεία:
Η αξιολόγηση των φοιτητών περιλαμβάνει την επίδοση σε γραπτή εξέταση (85%), την επίδοση σε διαμέσου υπολογιστή εξέταση του εργαστηριακού τμήματος του μαθήματος , την επίδοση σε ατομική ή ομαδική άσκηση , αριθμό παρουσιών στο εργαστήριο (15%). Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική (μέχρι 3 απουσίες)

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -