Κοινωνιολογία της Θρησκείας (ALEX03136)

Βεργέτη Μαρία

Περιγραφή

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Κοινωνιολογία της Θρησκείας

          Μάθημα επιλογής, 8ο εξάμηνο

 

Η κοινωνιολογική γνώση αποτελεί μορφή κοινωνικής συνείδησης. Στόχος του μαθήματος είναι η μελέτη του θρησκευτικού φαινομένου και η εκτενής παρουσίαση της κοινωνιογραφίας των θρησκειών (αφορά κυρίως την κατανομή των θρησκειών), ώστε ο φοιτητής/-τρια αφενός να κατανοήσει ότι όσα συμβαίνουν στην κοινωνία δεν είναι φαινόμενα μεμονωμένα και ασύνδετα, αφετέρου να τοποθετηθεί συνειδητά απέναντι στο φαινόμενο της λειτουργίας του θεσμού της θρησκείας σε σχέση με άλλους θεσμούς (όπως η οικογένεια, το πολίτευμα κ.α.). Το μάθημα αφορά και τη διαθρησκειακή αγωγή. Ειδικότερα, εστιάζει στη συγκριτική διδακτική των θρησκειών στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο. Για την εκπόνηση εργασιών επιλέγονται, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των φοιτητών/τριών που παρακολουθούν το μάθημα, συγκεκριμένα θέματα, όπως ο αθεϊσμός της εφηβείας, η θρησκεία στις πρώην σοσιαλιστικές χώρε

Περισσότερα  
Συμπληρωματικά Στοιχεία:
Προτεινόμενα συγγράμματα: Καραμούζης, Πολύκαρπος (2007). Πολιτισμός και Διαθρησκειακή Αγωγή: H συγκριτική διδακτική των θρησκειών και της θρησκευτικότητας στο σύγχρονο σχολείο. 2η έκδοση. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Γιούλτσης, Βασίλειος Τ. (2000). Κοινωνιολογία της Θρησκείας. 4η έκδoση. Θεσσαλονίκη: Π. Πουρναράς.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -