Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (Μάθημα επιλογής)

Βεργέτη Μαρία

Περιγραφή

 

 

          Μάθημα επιλογής, 3ο εξάμηνο

 

 

 

Στο μάθημα παρουσιάζονται με αναλυτικό τρόπο βασικές έννοιες της Κοινωνιολογίας, της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης και της Εκπαιδευτικής Πολιτικής, όπως οι κοινωνικοί θεσμοί, οι έκδηλες και άδηλες λειτουργίες του θεσμού της παιδείας, η κοινωνικοποίηση, ο κοινωνικός έλεγχος, οι κοινωνικές θέσεις, οι κοινωνικοί ρόλοι, οι κοινωνικοί κανόνες, η σχολική τάξη ως κοινωνική ομάδα, η εκπαίδευση ενηλίκων, η εκπαιδευτική πολιτική των Διεθνών Οργανισμών.

 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην παρουσίαση α) των κυριότερων σύγχρονων θεωρητικών προσεγγίσεων (λειτουργική, μαρξιστική, ερμηνευτική προσέγγιση και οι σημαντικότερες συνδυαστικές προσεγγίσεις), β) των λειτουργιών της εκπαίδευσης στο ελληνικό κράτος από το 1974 μέχρι σήμερα, γ) του σύγχρονου κοινωνικού ρόλου των εκπαιδευτών ενηλίκων και δ) των σημαντικότερων ερευνών που αφορούν τα γνωστικά αντικείμενα της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης και της Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

 

Στόχος είναι η μύηση των φοιτ

Περισσότερα  
Συμπληρωματικά Στοιχεία:

Προτεινόμενα συγγράμματα:

Blackledge, David και Hunt Barry (2000). Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Αθήνα: Μεταίχμιο.

Whitty, Geoff (2007). Κοινωνιολογία και Σχολική Γνώση: Θεωρία, Έρευνα και Πολιτική του Αναλυτικού Προγράμματος. Αθήνα: Επίκεντρο.

Κεδράκα, Αικατερίνη (2009). Εκπαιδευτές ενηλίκων στην Ελλάδα: Εξέλιξη-Αναζητήσεις-Προβληματισμοί. Σειρά: Καινοτομίες στην Εκπαίδευση 64. Θεσσαλονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη.

Κόκκος, Αλέξης (2005). Εκπαίδευση ενηλίκων: Ανιχνεύοντας το πεδίο. Αθήνα: Μεταίχμιο, 2005.

Ενότητες

Ημερολόγιο