Κοινωνιολογία (2Υ2)

Βεργέτη Μαρία

Περιγραφή

Μάθημα υποχρεωτικό, 1ο εξάμηνο

 

Το μάθημα έχει δύο στόχους. Ο πρώτος είναι η παρουσίαση των κεντρικών εννοιών και βασικών θεωριών της επιστήμης της Κοινωνιολογίας.  Για τον σκοπό αυτό επισημαίνεται το ιστορικό πλαίσιο και το πνευματικό κλίμα μέσα στο οποίο εμφανίστηκε και αναπτύχθηκε ως αυτοτελής επιστήμη η Κοινωνιολογία. Γίνεται αναλυτική παρουσίαση των θεμελιωτών της Κοινωνιολογίας, των μεθόδων και τεχνικών της επιστήμης και της σχέσης της Κοινωνιολογίας με άλλες επιστήμες. Παρουσιάζονται βασικές έννοιες και θεωρίες σε ενότητες που αφορούν την κοινωνία, την κοινωνική ένταξη του ατόμου, τις κοινωνικές διαφοροποιήσεις και ανισότητες, την κοινωνική κινητικότητα, την κοινωνική αλλαγή και τους κοινωνικούς θεσμούς.

Ο δεύτερος στόχος είναι η αναλυτική και κριτική θεώρηση των σύγχρονων κοινωνικών φαινομένων (όπως η μετανάστευση, η ανεργία, ο κοινωνικός αποκλεισμός, η δια βίου εκπαίδευση κ.α.). Έμφαση δίνεται στα σύγχρονα κοινωνικά φαινόμενα της μετανάστευσης και της παγκοσμιοποίησης.

 Από
Περισσότερα  
Συμπληρωματικά Στοιχεία:

Προτεινόμενα συγγράμματα:

Γιούλτσης, Βασίλειος Τ. (2000). Γενική Κοινωνιολογία. 5η έκδοση. Θεσσαλονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη.

Hughes, Michael και Kroehler, Carolyn J. (2007). Κοινωνιολογία. Οι Βασικές Έννοιες. Εισαγωγή και Επιστημονική Επιμέλεια: Ιωσηφίδης, Θεόδωρος. Αθήνα: Κριτική.

Ενότητες

Ημερολόγιο