Περιβαλλοντική Αγωγή

Μόγιας Αθανάσιος

Περιγραφή

Περιβαλλοντική Αγωγή  (Υποχρεωτικό μάθημα 7ου εξαμήνου)

 

Σκοπός του μαθήματος είναι:

(1) να αντιληφθούν οι φοιτητές, μέσα από μια αλληλουχία γεγονότων το λόγο για τον οποίο «αβίαστα» προέκυψε η ανάγκη για την εισαγωγή ενός νέου εκπαιδευτικού πεδίου στο χώρο της τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, αυτού της Περιβαλλοντικής Αγωγής και Εκπαίδευσης,

(2) να γνωρίσουν οι φοιτητές τις βασικές διδακτικές στρατηγικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ένα επιτυχημένο πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης,

(3) να διερευνηθούν οι στάσεις και οι αντιλήψεις των φοιτητών σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.

 

Περιεχόμενα: Σχέση Ανθρώπου – Φυσικού Περιβάλλοντος, Επιστήμη της Οικολογίας, Οικολογική κρίση, Οικολογικά και Εκπαιδευτικά Κινήματα, Πρόδρομοι της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) στην Ελλάδα, Γένεση και Εξέλιξη της ΠΕ, Φιλοσοφία - Προβληματική - Στόχοι και Χαρακτηριστικά της ΠΕ, Διδακτικές στρατηγικές της ΠΕ, ΠΕ και νέα Αναλυτικά Προγράμματα, Περιβαλλοντική Ηθική, Αξιολόγηση στην

Περισσότερα  
Κωδικός: ALEX03120
Κατηγορία: Σχολή Επιστημών Αγωγής » Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο