Ειδικά Θέματα Υπολογιστικής Βιολογίας

Νικόλαος Γλυκός

Περιγραφή

Υπολογιστική Δομική Βιολογία 
Από την κρυσταλλογραφία και την τρισδιάστατη επανασύσταση, μέχρι την ελαχιστοποίηση ενέργειας και τις προσομοιώσεις μοριακής δυναμικής.

Θέματα :

  • Μια μη μαθηματική εισαγωγή στις κρυσταλλογραφικές μεθόδους

  • Κύματα, κρύσταλλοι, σκέδαση, περίθλαση

  • Το πρόβλημα των φάσεων, το κρυσταλλογραφικό πείραμα, παραγωγή ακτίνων Χ, αλληλεπίδραση ύλης/ακτίνων-Χ, ανίχνευση ακτίνων Χ

  • Προσδιορισμός φάσεων: ένα παράδειγμα,

  • Χάρτες ηλεκτρονικής πυκνότητας (διακριτικότητα).

  • Εισαγωγή στην υπολογιστική κρυσταλλογραφία

  • Μέθοδοι επίλυσης του προβλήματος των φάσεων (MIR, MAD, μοριακή αντικατάσταση, direct methods), Βελτιστοποίηση.

  • Κρυσταλλογραφία ηλεκτρονίων, θεώρημα προβολών, τρισδιάστατη επανασύσταση.

  • Το πρόβλημα της αναδίπλωσης των πρωτεϊνών. Μοριακή δυναμική.

Ημερολόγιο