ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Μιχάλης Δ Χρυσομαλλης, Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος

Περιγραφή

Το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δικαιο Προστασίας του Περιβάλλοντος και Ενέργεια αποτελεί μάθημα επιλογής του β εξαμήνου σπουδών του ΠΜΣ Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο της Ενέργειας, με αντικείμενο τα ειδικά νομικά ζητήματα, που δημιουργεί η απαίτηση προστασίας και βελτίωσης του περιβάλλοντος κατά την εφαρμογή των ενεργειακών πολιτικών των Κρατών, των Διεθνών Οργανισμών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα θα εξετασθούν τα εξής αντικείμενα:

Ι. ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1. Εισαγωγή

2. Η Εκτίμηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

3. Η Ατμοσφαιρική Ρύπανση

4. Κλιματική Αλλαγή

ΙΙ. ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1. Εισαγωγή 

2. Ενεργειακή Αποδοτικότητα

3. Η προώθηση των ΑΠΕ

4. Συστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου

5. Ενεργειακές Πολιτικές και χρηματοδότηση έργων

6. Η πυρηνική ενέργεια ως εναλλακτική λύση στις ΑΠΕ

Το μάθημα Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δικαίο Προστασίας του Περιβάλλοντος και Ενέργεια εντάσσεται στις ακαδημαϊκές

Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις