Γλωσσικές επαφές

Ενκελεντ Μπιλαλι

Περιγραφή

Η μελέτη της Γλωσσικής Επαφής (language contact) γνώρισε ιδιαίτερη άνθηση τις τελευταίες δεκαετίες. Καθώς διευρύνουμε τον ερευνητικό ορίζοντα στο χώρο και το χρόνο συμπεραίνουμε πως η διγλωσσία και η πολυγλωσσία αποτελού(σα)ν μια όχι και τόσο ασυνήθιστη κατάσταση των ανθρώπινων κοινωνιών. Ανάλογα με την εποχή και την οπτική θεώρησής της, η πολυγλωσσία αντιμετωπίστηκε άλλοτε ως κοινωνικό αγαθό άλλοτε ως αναπόφευκτο «κακό». Ποια είναι τα αίτια τέτοιων αντιλήψεων και πώς αντιμετωπίζονται τα ζητήματα αυτά μέσω της γλωσσικής πολιτικής και του γλωσσικού σχεδιασμού; Κάτω από ποιες συνθήκες η πολυγλωσσία μπορεί να οδηγήσει σε γλωσσική παρεμβολή και αλλαγή; Ποιοι είναι οι παράγοντες και ποιοι οι μηχανισμοί που οδηγούν σε γλωσσική αλλαγή που οφείλεται στη γλωσσική επαφή; Είναι πάντα διακριτές και προβλέψιμες οι αλλαγές που θεωρούμε ότι οφείλονται στη γλωσσική επαφή; Υπάρχει μια κοινώς αποδεκτή κλίμακα συσχετισμού του βαθμού έντασης της γλωσσικής επαφής και των αλλαγών που αυτή επιφέρει; Τι είναι

Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις