Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική έρευνα _Διάλεξη _Εξεταστική Φεβρουαρίου 2021 (Θ03ΥΠ)

Σταυρος Δενδρινος

Περιγραφή

Το μάθημα αποσκοπεί στα παρακάτω μαθησιακά αποτελέσματα :
-στην απόκτηση θεωρητικής γνώσης των φοιτητών πάνω σε ένα συγκεκριμένο ερευνητικό θέμα.
-στην καλλιέργεια της ερευνητικής ικανότητας.
-στην επιλογή και διαχείριση της βιβλιογραφίας.
-στην τεκμηρίωση και ορθή επιστημονική διατύπωση των ευρημάτων.
-στην κριτική σκέψη, στην ιστορική κατάρτιση και την διεξαγωγή συμπερασμάτων που προκύπτουν από την ενδελεχή ερευνητική διαδικασία.-  στην εύρεση εργαλείων μεθοδολογίας της έρευνας.
-στην καλλιέργεια του ομαδικού πνεύματος και συνεργασίας.


Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -