Ψηφιακές Απεικονίσεις και Πολυμέσα (ΕΠ) (Γ02ΕΠ)

Δημητριος Γιουζεπας

Περιγραφή

Το μάθημα προσφέρεται ως βήμα περαιτέρω εξοικείωσης των φοιτητών με τη χρήση διάφορων αναπαραστατικών μέσων, όπως επίσης και με τεχνικές ψηφιακής 2-και 3-διάστατης σχεδίασης. Μέσω σεμιναρίων και πρακτικών εφαρμογών παρουσιάζονται τεχνικές εικόνας & ήχου καθώς και συστήματα ψηφιακών απεικονίσεων, μεθόδων και προγραμμάτων επεξεργασίας εικόνας και video. Παρουσιάζονται επίσης τρόποι συνδυασμού διαφόρων μέσων αναπαράστασης. Στόχος είναι η διερεύνηση και κατανόηση των δυνατοτήτων που τα μέσα αυτά προσφέρουν ενόψει μιας πλήρους και πειστικής επεξεργασίας, αξιολόγησης και παρουσίασης των ποιοτικών και γεωμετρικών στοιχείων μιας αρχιτεκτονικής μελέτης.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -